Válási mediáció

válás mediáció

Ha egy házasságban a két fél között vagy akár az egyik félben felmerül a valóper elindítása, számos megválaszolandó kérdés és megoldandó probléma jelentkezik. Ha gyerek nincs a családban, az elsődleges kérdés a vagyonmegosztás, ha gyerek is van, meg kell állapodni a gyerektartás, a gyermekelhelyezés, a kapcsolattartás (korábban: láthatás) kérdéseiben is. Ha vita vagy egyet nem értés van a felek között, a válóper beadása előtt nagy segítség lehet a mediáció igénybe vétele, mivel a mediáció segítségével:

- a válás egyszerűbben és gyorsabban lezajlik,
- a mindkét fél számára előnyös megegyezésnek köszönhetően hosszú távon békés együttműködés válik lehetővé,
- kisebb lehet az anyagi veszteség,
- csökkenthető a szülőkre és a gyerekekre nehezedő lelki teher.

 

Gyerekbarát válás

 

A válás szó hallatán az a gyötrően fájdalmas folyamat jut elsőnek eszünkbe, melynek során két, egymást korábban szerető ember feladja a házasságuk fenntartásáért vívott mindennapos küzdelmet: úgy érzik, kudarcot vallottak. Érzelmileg és egzisztenciálisan is nehéz helyzetbe kerülnek, melyet tovább súlyosíthat a gyermekeik jövője iránt érzett aggodalom. A kudarc csak nehezen dolgozható fel, s talán éppen ezért gyakran egy hosszú, akár évekig tartó új harc veszi kezdetét a régi társ ellehetetlenítéséért, melyben a gyermek már mint eszköz lesz csatasorba állítva.

S az eredmény: vagy a bíróság által "patikamérleg" segítségével meghozott ítélet, vagy ami még rosszabb, a több erőforrással rendelkező fél győzelme a gyengébb felett.

 

Hogyan segít a mediáció?

 

A mediáció azonban segít átfordítani ezt a folyamatot egy lényegesen kedvezőbb irányba, hiszen abból indul ki, hogy a válás nem kudarc, hanem két, felelősséget vállalni tudó, felnőttként gondolkodó ember döntése:

  • felvállalják az egymással és önmagukkal szemben elkövetett hibáikat, s nem feltétlenül a másikat okolják a házasságuk megromlásáért,
  • átérzik annak a felelősségét, hogy szülőként társak maradnak párkapcsolatuk felbomlása után is,
  • felnőttként gondolkodva és nem a bíróság döntésére várva, saját maguk határozzák meg gyermekük nevelésének körülményeit, feltételeit,
  • vagyonközösségüket teljes titoktartás mellett, és nem feltétlenül a jogszabályok kényszerítő ereje által megszabott módon, hanem egymás érdekeinek, lehetőségeinek figyelembevételével osztják meg. 

 

A válási mediáció eredménye

 

  • a közös felelősség felismerése segít az érzelmi veszteségek feldolgozásában,
  • a szülői szerepek kölcsönös elismerése nagymértékben csökkenti a gyermekek szenvedéseit, lelki sérüléseit,
  • a lehetőségekhez mérten a legkisebb az anyagi veszteség.

A mediációs folyamat kézzel fogható eredménye a Mediációs Megállapodás, mely tartalmazza a felek megegyezését mindazokról a kérdésekről, amelyek a Polgári Törvénykönyv értelmében szükségesek a házasság közös megegyezéssel történő felbontásához (gyermekelhelyezés, szülői felügyelet, tartásdíj, vagyonmegosztás). Így a bíróság előtt a per csupán formalitás, általában két tárgyalás után sor kerül a válás kimondására.

 

A mediáció menete

 

Az alábbi linkekre kattintva megtudhatja, hogy hogyan zajlik a mediáció:

A mediáció mente

A mediációs ülés

A mediátor szerepe

 

Mennyibe kerül a mediáció?

 

A mediációs megállapodáson alapuló válást az állam is támogatja úgy, hogy a bírósági illeték feléig a mediáció díja leírható. Vagyis ha 30 000 Ft-ot kell illetékként fizetni a bíróságon, de 15 000 Ft-ért már igénybe vett mediációt, és az sikeres volt, akkor az erről szóló számla mellé már csak 15 000 Ft illetéket kell fizetni.

Ha további kérdése van vagy szeretné felkérni mediátorainkat vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken!